خرید افزونه

برای خرید افزونه از لینک های زیر استفاده نمایید:

 


خرید از وردپرس مارکت      |      خرید از راسـتـچـیـن


 

دقت نمایید که افزونه نظرسنجی جامع در جای دیگری عرضه نمی شود ، پس مراقب نسخه های تقلبی و دارای کدهای مخرب باشید.

به روز رسانی ها فقط برای خریداران از سایت های معرفی شده قابل دسترسی است. و پشتیبانی تنها برای خریداران اصلی ارائه خواهد شد.